Nhà Nghỉ Châu Phú
Chưa đánh giá

Nhà nghĩ thoát mát đủ các thiết bị và tiện nghi, giá cả bình dân.
Địa chỉ: 01, QL91, Ấp Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 0296 3686 1
Giá phòng: 200.000 đồng

Nhận xét của bạn