Chưa đánh giá

Nhà thờ được xây dựng lần 1 bằng cột dừa lợp tranh vào năm 1872; lần 2 bằng gạch lợp ngói vào năm 1992 do Cha Giuse Bùi Công Trường : kích thước ngang 12m, dài 25m, cao 15m, nền cao 0m 60.
Địa chỉ: 160, Đường Bến Đò Chùa, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 0913.620.655
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhà Thờ Cồn Phước theo người xưa kể, cồn nổi nầy đã có trước năm 1860, sau đó ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Rơi là gia đình công giáo đầu tiên từ Ba Răng Đốc Vàng thuộc Tỉnh Đồng Tháp đến lập nghiệp. Dần dần làm ăn sinh sống được, nên bà con ở các nơi lần lượt kéo đến sinh sống. Trong số này có gia đình ông Trương Văn Đặng và bà Lê Thị Thanh là thân sinh Cha Trương Bửu Diệp.

1. Địa chỉ :

Nhà thờ Cồn Phước, Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang.

Cha Giuse Nguyễn Hùng Sơn,

ĐT : 076.3885.642; 0913.620.655 // hungsonml@gmail.com

Cha Antôn Nguyễn Văn Triển

ĐT: 0909.818.534 // lmtrien92@yahoo.com

2. Lịch sử hình thành & phát triển :

* Theo người xưa kể, cồn nổi nầy đã có trước năm 1860, sau đó ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Rơi là gia đình công giáo đầu tiên từ Ba Răng Đốc Vàng thuộc Tỉnh Đồng Tháp đến lập nghiệp. Dần dần làm ăn sinh sống được, nên bà con ở các nơi lần lượt kéo đến sinh sống. Trong số này có gia đình ông Trương Văn Đặng và bà Lê Thị Thanh là thân sinh Cha Trương Bửu Diệp.

* Nhà thờ được xây dựng lần 1 bằng cột dừa lợp tranh vào năm 1872; lần 2 bằng gạch lợp ngói vào năm 1992 do Cha Giuse Bùi Công Trường : kích thước ngang 12m, dài 25m, cao 15m, nền cao 0m 60.

* Hiện nay, năm 2009, đang xây dựng nhà thờ mới.

3. Những đặc điểm :

- Giáo dân ở đây trên 80% nghèo, không có ruộng đất, sống nghề đương đác rổ rế bằng tre trúc; 17% trung bình đủ ăn, đủ mặc; 3% khá, đời sống ổn định.
- Rất hiếu học, nhưng lại gặp khó khăn về kinh tế gia đình, nên rất vất vả để lo cho con cái học hành.
- Rất nhiều người tha phương cầu thực, nhất là ở Tp. HCM.

Nguồn: Sưu tầm - www.giaoxugiaohovietnam.com
+

Nhận xét của bạn