Chùa Huệ Hương
Chưa đánh giá

Nơi thờ cúng tôn nghiêm, cảnh đẹp, khám phá văn hóa lịch sử vùng đất An Giang.
Địa chỉ: 854, Châu Thị Tế, Khóm Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
Điện thoại: 02963236598
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn