Chùa Kim Quang
Chưa đánh giá

Chùa Kim Quang là nơi thờ cúng tôn nghiêm của người dân địa phương.
Địa chỉ: 314, Cử Trị, Khóm 6, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
Điện thoại: 02963144255
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn