THÁNH THẤT CHÂU ĐỐC
Kết quả: 9.00/10 (2 phiếu)

Thánh thất Châu Đốc tuy nhỏ nhưng là nhà thờ Đức Chí Tôn (Đấng Cao Đài) và các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Hay còn gọi là ngôi nhà của chư Thánh.
Địa chỉ: 121, Louis Pasteur, Khóm 1, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
Điện thoại: 02963560144
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn