THẤT THÁNH MIẾU
Chưa đánh giá

Thánh Thất Miếu là địa điểm lễ phật thích hợp cho các du khách tín ngưỡng Phật giáo. Chùa mới được trùng tu lại nên rất sạch sẽ và thoáng mát.
Địa chỉ: 74, Bến Đá, Khóm Châu Long 2, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
Điện thoại: 02963125901
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn