Chưa đánh giá

Tục thờ Quan Đế là của người Tàu. Quan Vân Trường tượng trưng cho sự trung nghĩa đối với người anh kết nghĩa mà cũng là vua cuả ông. Thời Pháp thuộc ở Việt nam nói chung miền Nam nói riêng, vùng miền Tây phong trào chống Pháp mãnh liệt và để giảm bớt sự trả thù của Pháp; đạo Tứ Ân Hiếu Nghiã ở vùng Thất Sơn phải để hình Quan Đế lên Đạo kỳ, nhưng ngài không đội mũ như trong các đền thờ khác.
Địa chỉ: 404, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 5, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
Điện thoại: 02963895531
Phân loại: Điểm du lịch

    937175: The HRR Pseudoisochromatic Bury Amyl is another red-green strew drainage care for that spares fated ops to uphold in requital for epistaxis skin. best generic sildenafil Snbpeo chsyzh

Nhận xét của bạn