Đình Thần Vĩnh Chánh
Chưa đánh giá

Ngôi đình được xây dựng cách đây 170 năm ở xã Vĩnh Chánh -Thoại Sơn - An Giang.
Địa chỉ: 22, Mặc Cần Dện Lớn, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn
Điện thoại: 02963459012
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn