NHÀ BIA XÃ MỸ HIỆP
Chưa đánh giá

Nhà Bia xã Mỹ Hiệp nơi ghi công các liệt sỹ cách mạng, các sự kiện lịch sử quan trọng của xã Mỹ Hiệp.
Địa chỉ: 318, Unnamed Road, Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 02963514138
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn