Đình Châu Phong
Chưa đánh giá

Đình Châu Phong là địa điểm tổ chức các sự kiện, lễ hội của khu vực nơi đây, du khách hãy đến đây để cùng tham gia, hòa mình vào cùng lễ hội với người dân nơi đây bạn sẽ cảm nhận được nếp sống văn hóa nơi đây, đồng thời cùng nhìn lại truyến thống đân tộc, lịch sử cách mạng.
Địa chỉ: 89, Châu Phong, Ấp Hòa Thạnh, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Điện thoại: 02963910376
Phân loại: Di tích lịch sử cách mạng
Xếp hạng: Cấp tỉnh

Nhận xét của bạn