Nhà Thờ Bình Tây
Chưa đánh giá

Từ năm 1953 do Linh mục chánh sở Thị Đam Phêrô Nguyễn Dư Khánh khởi đầu là Đài Đức Mẹ, sau đó đến năm 1963 Cha Augutinô Phan Xuân Trọng dựng nhà thờ tạm và đến thời cha sở Phêrô Lê Uy Phuông tu sửa thêm. Đến năm 1977 được tách thành giáo họ biệt lập do Cha Phêrô Chu Văn Tần phụ trách.
Địa chỉ: 139, Unnamed Road, Ấp Bình Tây 1, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 02963828784
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

15.3.2003 cha Phêrô Chu Văn Tần khởi công xây dựng nhà thờ mới. Và hoàn thành vào ngày 22.2.2005.

Các linh mục phụ trách:

* 1952 –1955   : Phêrô Nguyễn Dư Khánh

* 1955 – 1960  : Nguyễn Hữu Kính

* 1960 – 1963  : Phêrô Thiên

* 1963 – 1968  : Augutinô Phan Xuân Trọng

* 1969 – 1977  : Phêrô Lê Uy Phuông

* 1977 – 2011  : Phêrô Chu Văn Tần

* 2011 – 2016  : Phêrô Đào Lê Hữu Trí

* 2016 – nay    : Alphonso Nguyễn Lê Kha    

Nguồn: Sưu tâm - www.giaoxugiaohovietnam.com
+

Nhận xét của bạn