Chùa Sim Minh Na Ram
Chưa đánh giá

Nơi thờ cúng tôn nghiêm của người dân Khmer tại Huyện Châu Thành. Ngôi chùa Nam tông cổ kính đáng trân trọng vì đã giúp hoả thiêu cho mọi người, không phân biệt!
Địa chỉ: 01, DT941, Ấp Phú An II, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn