Chưa đánh giá

Làng nghề chăn nuôi vịt Vĩnh Thành được xem như một trong những làng nghề mới hình hành ở xã Vĩnh Thành.
Địa chỉ: 01, Võ Văn Hoài, Ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành
Phân loại: Làng nghề truyền thống

Nhận xét của bạn