Chưa đánh giá

Thánh Đường Niemah - Nơi thờ cúng và tín ngưỡi của người hồi giáo ở Châu Phong.
Địa chỉ: 01, DT953, Ấp Vĩnh Lợi 2, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn