Nhà Thờ Núi Sập
Chưa đánh giá

Nhà thờ Núi Sập, Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 01, Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

1. Địa chỉ :

* Nhà thờ Núi Sập, Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

2. Vị trí - Dân số :

* Dân số: 18.000 người. - Số giáo dân: 1.000 người.

3. Lịch sử hình thành & phát triển :

* Lúc đầu chưa có nhà thờ (làm lễ tại tư gia, tại trường học hoặc tại gốc cây Bồ Đề sân Đình Thoại Ngọc Hầu núi Sập) đến năm 1998.
* Nhà thờ khởi công  : 05/02/1998.
* Hoàn thành             : 01/05/1999.

4. Các Linh mục đã coi sóc Họ Đạo :

* 1963            : Cha Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Luyến, kinh G2
* 1963            : Cha Giuse Hoàng Đức.
* 1975            : Cha Giuse Trương Long Vân.
* 1988            : Cha Phaolô Hồ Văn Nhơn.
* 1996            : Cha Phêrô Trần Văn Khoa.
* 1999            : Cha Giuse Đoàn Hữu Xuân.

* 2003 - nay   : Cha Bênêđictô Bùi Đức Hiền.

5. Những đặc điểm :

* Đa số là người đạo Hoà Hảo.

6. Cộng đoàn tu sĩ :

* Cộng đoàn gồm 3 người, thuộc dòng Mến Thánh Giá Tân Việt ( Tp HCM )

Địa chỉ : Nhà thờ Núi Sập, Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang

ĐT : 076.3476.662

Nguồn: Sưu tầm - www.giaoxugiaohovietnam.com
+

Nhận xét của bạn