An Sơn Tự
Chưa đánh giá

Nơi thờ cúng tôn nghiêm của người dân địa phương.
Địa chỉ: 01, Liên Hoa Sơn, Khóm Núi Nước, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn