Chùa Lá
Chưa đánh giá

Chùa lá là một ngôi chùa có kiến trúc đẹp, nơi thờ cúng của người dân khmer.
Địa chỉ: 01, 955B, Ấp An Hòa, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn