Chùa Pnom Pi Giữa
Chưa đánh giá

"Phnom Pi" là cách đọc phiên âm tên núi Nam Quy của người Khơ mer bản xứ. "Phnom Phi Lơ" là Nam Quy trên, có nghĩa là trên đỉnh Nam Quy. Người miền Nam nói ngọng từ "Nam Quy" thành Nam Vy, có người gọi là núi Nam Di.
Địa chỉ: 01, Ấp An Thuận, Ấp An Thuận, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn