Chùa Prey Veng
Chưa đánh giá

Nơi thờ cúng tôn nghiêm của người dân địa phương.
Địa chỉ: 01, DT15, Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn