Chùa Tà Dung trên
Chưa đánh giá

Nơi thờ cúng tôn nghiêm của người dân địa phương.
Địa chỉ: 01, 955B, Ấp Tà Dung, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn