Chưa đánh giá

Giữa đất Phật vẫn có một nhà thờ đó là nhà thờ Mân Côi Tri Tôn.
Địa chỉ: 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn