Nhà cổ họ Liêu
Chưa đánh giá

Một ngôi nhà cổ nằm ở Trung tâm thành phố Long Xuyên.
Địa chỉ: 01, Lê Lợi, Khóm Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn