Điện Năm Ông
Chưa đánh giá

Điện Năm Ông là nơi thờ cúng linh thiêng của người dân địa phương và khách thập phương. Hằng ngày có rất nhiều người đến đây cúng viếng.
Địa chỉ: 01, Núi Cấm, Ấp An Lợi, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn