Chưa đánh giá

Phủ thờ họ Nguyễn do con cháu dòng họ Nguyễn lập nên để thờ cúng tổ tiên và làm nơi tổ chức lễ giỗ cho cánh họ. Đây là họ Nguyễn từ Bình Định vào…, gia phả ghi chép khá đầy đủ. Cánh họ này có thể nói là đến lập nghiệp đầu tiên trong vùng, thoạt tiên khẩn đất ở Mỹ Luông (bên kia bờ sông Tiền, đối diện phủ thờ), rồi mạo hiểm qua vùng cù lao Giêng cất chùa, đánh cọp, phá rừng, học võ nghệ với một thầy từ Huế vào. Phía sau ruộng hãy còn phần mộ của ba anh em, từng theo binh nghiệp.
Địa chỉ: 01, DT954, Ấp Phú Hiệp, Xã Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Nhận xét của bạn