Chưa đánh giá

Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo là nơi thân xác Đức Giáo chủ ra đời. Bất cứ người tín đồ nào cũng mong có dịp về lạy Phật tại Tổ Đình. Sau khi Đức Ông và Đức Bà viên tịch, cô Năm Huỳnh Thị Kim Biên kế tục công việc quản trị Tổ Đình, lo thờ phượng nhang đèn.
Địa chỉ: 01, Chu Văn An, Ấp Thượng 1, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Tên đạo được lấy từ tên quê hương của đức Huỳnh giáo chủ - làng Hòa Hảo - Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (An Giang). Mặt khác tên của đạo cũng là tôn chỉ, mục đích của giáo phái, đó là hướng tới tinh thần “hiếu hòa” và “giao hảo”. Người tham gia đạo phải thực hành 2 nội dung. Phần "Học Phật": chủ yếu dựa vào giáo lý đạo Phật, tinh thần chính là khuyên tín đồ ăn ngay ở hiền. Phần "Tu nhân": theo giáo lý Hòa Hảo tu nhân có nghĩa là tu "tứ ân hiếu nghĩa". Đó là 4 điều mà nhà sư Giác Linh đã chỉ ra, bao gồm Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân loại, Ân Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Các tín đồ được khuyên vừa học Phật vừa tu nhân để tạo nên công đức. Có công đức để trở thành bậc hiền nhân. Song, họ đặc biệt yêu cầu tín đồ phải tu nhân, cho rằng việc tu hành phải dựa trên đạo đức, trước hết là đạo làm người. Ngày đại lễ của đạo này là 18/05 Âm lịch hàng năm. 

+

Nhận xét của bạn